Funktionell träning

Funktionell träning handlar om att utveckla de delar av kroppen som för individen är viktiga att utveckla. Detta betyder alltså att funktionell träning är olika anpassat för olika individer. Generellt kan man dock säga att funktionell träning handlar om att stärka upp kroppen inifrån och utåt. Man vill alltså skapa en stabilitet och styrka runt ryggrad och inre kärna för att minska skaderisken runt dessa områden.